top of page

Test pagina gebruikt door ISO 

(5% paginadekking)

Pagina rendement

De ISO-standaarden voor het rendement van inkt- en tonercartridges definiëren nauwkeurig de hoeveelheid inktverbruik.
Alle printerfabrikanten kunnen nu dezelfde methoden gebruiken bij het vaststellen van paginarendementen.

Paginarendement is het totale aantal pagina's dat kan worden afgedrukt met een cartridge. Tot nu toe hebben printerfabrikanten verschillenden methoden gebruikt om cartridgerendementen te berekenen, waardoor het voor u moeilijker wordt om merken nauwkeurig met elkaar te vergelijken. Daarom is er een ISO voor het berekenen van het paginarendement. Omdat de ISO-rendementtest een beheerde test is, is het niet waarschijnlijk dat een klant bij daadwerkelijk gebruik de exacte gebruiksomstandigheden en parameters van de ISO-rendementtest kan repliceren. Als gevolg daarvan kan het werkelijke paginarendement aanzienlijk hoger of lager zijn, afhankelijk van factoren zoals paginavulling, materiaaltype, omgevingsomstandigheden en dubbel- of enkelzijdig afdrukken.

Resultaten voor ISO-paginarendementen zijn vergelijkbaar met waarderingen voor kilometer per liter voor auto's. Km/l kan handig zijn voor het vergelijken van de zuinigheid van verschillende voertuigen, maar geeft mogelijk niet nauwkeurig aan hoeveel liter u per kilometer zult verbruiken. De werkelijke km/l wordt bepaald door hoe en waar u rijdt.

Onderzoek door de industrie heeft aangetoond dat de gemiddelde paginadekking, weergegeven als het percentage van de pagina dat toner bevat, voor een zwart-witpagina tussen 4 en 5% ligt. Vijf procent van de pagina is ongeveer de helft van een a4 pagina gevuld met tekst.
Als uw gemiddelde afgedrukte pagina een aanzienlijk hogere paginadekking heeft dan de ISO-standaardpagina('s), moet u daarom verwachten dat het werkelijke paginarendement lager is dan het aangegeven paginarendement.
Het pagina rendement wordt berekend door een vastgestelde test pagina af te drukken tot de toner leeg is, er worden minimaal 9 toners getest.

bottom of page